Manicure
Contact
Welkom
Acties
Gelaat
Make-up
Lichaam
Epilaties
Pedicure
Privacyveklaring
PRIVACYVERKLARING VAN SCHOONHEIDSSALON BEAUTY FLORENCE

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Beauty Florence verwerkt van haar klanten.
Indien je klant wordt van Beauty Florence, of om een andere reden persoonsgegevens aan Beauty Florence verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Beauty Florence
Godshuisstraat 9
8760 Meulebeke
0495 17 83 32
BE 0836348945

Het salon is bereikbaar via info@beautyflorence of 0495 17 83 32

2. Welke gegevens verwerkt Beauty Florence en voor welk doel
2.1De volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geboortedatum
            b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
            c) telefoonnummer,  e-mailadres,
d) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier
e) Voor - en na foto’s

2.2Beauty Florence verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Beauty Florence
c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
d) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, nagels of wimpers worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.

E-mail berichtgeving:
Beauty Florence
gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail (nieuwsbrief) met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Beauty Florence. 

3. Bewaartermijnen
Beauty Florence
verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Beauty Florence passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Beauty Florence gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.
Schoonheidssalon
Beauty Florence